piątek, 5 maja 2017

Pionier z Pionier Bataillon 305- operacja “Hubertus” – Stalingrad, listopad 1942.Zdjęcia figur są własnością intelektualną autora. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autora lub podania źródła pochodzenia, może być podstawą do dochodzenia o odszkodowanie na drodze sądowej.