poniedziałek, 1 maja 2017

Feldwebel (fotoreporter) z nieznanej jednostki Propagandakompanie- Francja, lato 1940.

Zdjęcia figur są własnością intelektualną autora. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autora lub podania źródła pochodzenia, może być podstawą do dochodzenia o odszkodowanie na drodze sądowej.