niedziela, 7 maja 2017

Oficer sztabowy (Oberleutenant) z 1. Gebirgs-Division- Kaukaz 1942.
Zdjęcia figur są własnością intelektualną autora. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autora lub podania źródła pochodzenia, może być podstawą do dochodzenia o odszkodowanie na drodze sądowej.