niedziela, 14 maja 2017

2cm Flak38 z II batalionu Flak Regiment 5.- Włochy, lato 1944.

Zdjęcia figur są własnością intelektualną autora. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autora lub podania źródła pochodzenia, może być podstawą do dochodzenia o odszkodowanie na drodze sądowej.