poniedziałek, 12 czerwca 2017

Sekcja przeciwpancerna z 110. Panzer - Brigade „Feldherrnhalle”- okolice Debreczyna, wczesna jesień 1944.Zdjęcia figur są własnością intelektualną autora. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autora lub podania źródła pochodzenia, może być podstawą do dochodzenia o odszkodowanie na drodze sądowej.