niedziela, 2 kwietnia 2017

Obergefreiter Feldgendarmerie z 12. Feld Division (L) - Gdańsk- Marzec 1945.

Zdjęcia figur są własnością intelektualną autora. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autora lub podania źródła pochodzenia, może być podstawą do dochodzenia o odszkodowanie na drodze sądowej.